Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COSMETRADER Sp. z o.o.

1.    Definicje
Sprzedawca: Cosmetrader Sp. z o.o. ul. Obywatelska 2A, 80-259 Gdańsk, NIP: 9571152297, REGON: 523924966, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001008077
Zamawiający – może być nim każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem, iż posiada ona konto poczty elektronicznej.
Czas realizacji zamówienia – czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie dostarczenia Klientowi zamówionego towaru;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową https://cosmetrader.eu
Newsletter – usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – składane przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
2.    Warunki ogólne
2.1    Regulamin określa zasady i warunki, na jakich przebiegać będzie sprzedaż przez Cosmetrader Sp. z o.o., za pośrednictwem sieci Internetu poprzez witrynę https://cosmetrader.eu, zwaną dalej Sklepem internetowym.
2.2    Korzystanie ze sklepu internetowego Cosmetrader jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Cosmetrader zastrzega sobie prawo zmiany całości lub części poniższych warunków z uprzedzeniem albo bez uprzedzenia. Każdorazowo przed dokonaniem zakupów za pośrednictwem witryny należy przeczytać zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Korzystanie z witryny po ogłoszeniu zmian jest równoznaczne z zaakceptowaniem każdorazowych zmian.
2.3    Sprzedaż przeprowadzana jest za pośrednictwem sieci Internetu na zasadach dotyczących umów zawieranych na odległość, pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedającym.
2.4    Każdy Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku jego przestrzegania.
2.5    W momencie złożenia zamówienia Zamawiający potwierdza znajomość Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego warunki.
2.    Ochrona danych osobowych
2.1    Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Cosmetrader Sp. z o. o. wszelkich udostępnionych przez niego danych osobowych, służących realizacji zamówienia. Bądź postanowieniami niniejszego regulaminu przewidzianych dla innych celów.
2.2    Cosmetrader Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć powierzone przez Zamawiającego dane osobowe Zamawiającego. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi, dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyłączeniem przedsiębiorstw wysyłkowych i kurierskich obsługujących Cosmetrader Sp. z o.o. i jej Klientów, banków i urzędów pocztowych obsługującym Cosmetrader Sp. z o.o., te dane są niezbędne do dokonania sprzedaży wysyłkowej oraz realizacji zamówienia.
2.3    Pobierane informacje na temat Zamawiającego to wyłącznie:
a.    Adres IP, wykorzystywany do celów technicznych i statystycznych, co wynika z ogólnych zasad komunikacji w Internecie.
b.    Dane osobowe, podawane przez Zamawiającego, podczas składania zamówienia, zakładania konta lub podczas zapisywania się do biuletynu, czyli: adres mailowy, imię nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, telefon.
2.4    Konto, o którym mowa w punkcie 2.3. lit. b), służy zapamiętaniu danych Zamawiającego, celem ułatwienia i przyspieszenia składania kolejnych zamówień w przyszłości.
2.5    Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci zniżki na pierwsze zakupy, informacji o nowościach, ofertach specjalnych i promocjach w sklepie internetowym Cosmetrader, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
2.6    Zamawiający może w każdym momencie zakończyć umowę o dostarczanie treści cyfrowych, za pośrednictwem linku do rezygnacji, umieszczonego w każdej wiadomości biuletynowej, lub zgłaszając taką chęć administratorowi mailowo lub telefonicznie.
2.7    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Zamawiający ma pełne prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia.
2.8    Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Podanie poprawnych danych, umożliwiających kontakt z Zamawiającym i dostarczenie zamówienia, leży w interesie Zamawiającego. Sprzedający Cosmetrader Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.
2.9    Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli Zamawiający podał błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane.
2.10    Zamawiający podaje swoje dane dobrowolnie, z pełną świadomością, iż ich brak uniemożliwia dokonania zakupów. Dokonując zakupu Zamawiający wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego.
2.11    Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Cosmetrader Sp. z o. o
3.    Zasady zakupów
3.1    Przedmiotem działalności sklepu internetowego COSMETRADER Sp. z o.o. jest sprzedaż towarów marki COSMEPICK za pośrednictwem sieci Internetu.
3.2    Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedający dba o to, aby zdjęcia produktów zamieszczane na stronie internetowej odzwierciedlały rzeczywisty wygląd, stan i kolorystykę sprzedawanego towaru. Jednocześnie Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wyglądem rzeczywistym produktu a jego zdjęciem, w szczególności wynikających z ustawień monitora Zamawiającego.
3.3    Zdjęcia umieszczane na stronie sklepu internetowego są własnością Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedającego i niedozwolone jest ich kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez wiedzy i zgody Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedającego.
3.4    Wszystkie ceny podawane na stronie sklepu są cenami podawanymi w polskich złotych i są cenami brutto.
3.5    Podane na stronie sklepu internetowego ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki na zasadach określonych w punkcie 5.2. i w punkcie 5.3. pokrywa Zamawiający.
3.6    Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedający wystawia i dokumentuje realizację zamówienia paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest podanie przez Zamawiającego poprawnych danych firmy odbiorcy: imienia i nazwiska lub firmy, siedziby lub miejsca zamieszkania i numeru NIP.
3.7    Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedającego dostępności zamówionego produktu, poprzez poinformowanie Zamawiającego o tym drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konta pocztowego podany przez Zamawiającego – komunikat automatyczny ze sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji.
3.8    Zamawiający jest zobowiązany do informowania Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedającego telefonicznie lub mailowo o zmianach dotyczących zamówienia oraz adresu dostarczenia przesyłki, przed jej wysłaniem. W przeciwnym wypadku zamówienie realizowane jest na podstawie danych podanych podczas składania zamówienia.
3.9    Złożenie zamówienia połączone z wyborem opisanego w pkt. 4.3. lit. b,c,d rodzaju płatności jest skuteczne z chwilą uznania na rachunku bankowym COSMETRADER Sp. z o. o. całej kwotą wynikającej z ceny sprzedaży i należnych kosztów wysyłki.
4.    Rodzaje płatności
4.1    Koszty wysyłki zależne są od wartości zamówienia, wagi zamówionych produktów oraz od metod płatności, określonych w punkcie 4.3.
4.2    Zamawiający ma możliwość wyboru metody płatności.
4.3    Dostępne w sklepie internetowym metody płatności to:
a.    Płatność przy odbiorze – wyłącznie na terytorium Polski, w przypadku płatności przy odbiorze niepobierane są żadne dodatkowe dane Zamawiającego poza danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
b.    Płatność kartą kredytową w EUR / PLN.
c.    Płatność przelewem – płatność realizowana z góry przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie COSMETRADER Sp. z o.o.
d.    Płatności poprzez system PayU oraz Przelewy24 – bezpieczna metoda błyskawicznych płatności internetowych.
5.    Koszty wysyłki
5.1    Zgodnie z informacją padną podczas zakupu.
a.    Koszty przesyłki mogą ulec zmianie wraz ze zmianą taryfikatora usług poszczególnych doręczycieli.
b.    Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: Cosmetrader Sp. z o. o., ul. Obywatelska 2A 80-259 Gdańsk, Polska.
6.    Realizacja zamówień
6.1    Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części w przypadku jeśli zamówiony produkt jest niedostępny. Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedający jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji Zamawiającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Zamawiającego.
6.2    Zapłata za towar drogą dokonania przelewu uiszczana jest na rachunek bankowy Cosmetrader Sp. z o.o. prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.
Konto w walucie PLN: 87 1240 1268 1111 0011 2180 4054.
6.3    Zamówienia realizowane są codziennie w dni robocze.
6.4    Zamówienia płatne przelewem jest realizowane nie wcześniej niż po uznaniu kwoty należnej z tytułu ceny sprzedaży na rachunku bankowym COSMETRADER sp. z o.o.
6.5    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub uniemożliwienie realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności opóźnienia w realizacji operacji bankowych bądź wadliwego sposobu świadczenia usług przez doręczyciela.
6.6    Na kwotę do zapłaty wskazanej na paragonie lub fakturze VAT składa się cena brutto zamówionych przedmiotów oraz koszty wysyłki.
6.7    Zamawiający ma prawo do wyboru sposobu doręczenia przesyłki. Dostępne formy to skorzystanie z usług firmy kurierskiej lub odbiór osobisty w siedzibie firmy lub wyznaczonym punkcie handlowym COSMETRADER Sp. z o.o. w Polsce.
6.8    Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu wyznaczonego przez firmę kurierską
7.    Reklamacje i zwroty
7.1    Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym COSMETRADER są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
7.2    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów poprzez złożenie pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Produkty muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, bez żadnych uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu. Podstawą akceptacji zwrotu przez Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedającego jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączony do zakupu. W takim wypadku Cosmetrader Sp. z o.o. Sprzedający zwraca Zamawiającemu koszty nabycia towaru w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od zaakceptowania zwrotu/ zwróconego towaru i otrzymania złożonego przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami na wskazany przez Zamawiającego numer konta bankowego.
7.3    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej 14 (czternaście) dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.
7.4    Reklamacje zgłasza się na Druku Reklamacji lub mailowo na office@cosmetrader.eu. Przed nadaniem przesyłki z reklamowanym towarem prosimy uprzednio powiadomić Cosmetrader Sp. z o.o. placówkę o planowanym zwrocie na adres e-mail: office@cosmetrader.eu poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania na końcu tego Regulaminu lub telefonicznie 58 728 45 49, z podaniem dokładnej przyczyny, ilości reklamowanego towaru, numeru partii/serii.
7.5    Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi paragon fiskalny lub faktura VAT zakupu towaru, potwierdzająca wykonanie zamówienia oraz wypełniony Druk Reklamacji lub podanie dokładnego opisu sytuacji na kartce papieru, dołączone do wadliwego towaru.
7.6    Zamawiający ma prawo zareklamować zakupiony towar w przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru oraz niezgodności otrzymanego towaru z umową.
7.7    Sprzedający Cosmetrader Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
7.8    Wady fizyczne towaru powinny być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki.
7.9    Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej uwzględniane będzie tylko na podstawie zgłoszenia (protokołu uszkodzenia) dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
7.10    Różnice kolorystyczne pomiędzy towarem otrzymanym przez Zamawiającego a towarem prezentowanym na stronie sklepu mogą wynikać z różnych ustawień monitora i są traktowane jako nieistotna niezgodność towaru z umową, a więc niepodlegająca reklamacji lub odstąpieniu od umowy.
7.11    W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony lub niepełnowartościowy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku, jeśli wymiana towaru będzie niemożliwa ze względu na wyczerpanie zapasów towaru w magazynie, Klient może żądać obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy.
7.12    W przypadku zakończenia reklamacji decyzją o obniżeniu ceny lub odstąpieniem od umowy przez konsumenta, Sprzedawca zwraca określoną kwotę w ciągu 14 dni roboczych.
7.13    Zwracane oraz reklamowane towary należy odsyłać na adres COSMETRADER Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2A , 80-259 Gdańsk, Polska.
7.14    Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Sprzedającego reklamacji zamówionego towaru pokrywa COSMETRADER Sp. z o.o.
8.    Opinie konsumenckie
8.1 Możliwość dodawania opinii jest dostępna wyłącznie dla osób, które utworzyły konto na sklepie Cosmetrader..
8.2 Sprzedawca weryfikuje opinie w oparciu o historię zamówień na koncie klienta; w przypadku stwierdzenia nadużyć usuwa opinie.
9.    Postanowienia końcowe
8.1    Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Cosmetrader jest równoznaczne z deklaracją Zamawiającego, iż zapoznał się on i akceptuje powyższe zasady korzystania ze sklepu internetowego.
8.2    W sprawach nieregulowanych niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Opublikowano: